Een doelmatige en vertrouwelijke uitwisseling van gegevens binnen de zorgsector is van maatschappelijk belang waarbij zowel de patiënt als de zorgverlener gebaat zijn bij efficiency, snelheid, betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid én kosteneffectiviteit.

Stichting OZIS komt voort uit het al lang voor 2002 bestaande samenwerkingsverband OZS.

Op 15 november 2002 is Stichting OZIS (afgeleid van Open Zorg Informatie Systeem) opgericht. Doel van de Stichting is de mogelijkheden voor elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners te vergroten door het (doen) vaststellen en zonodig (laten) ontwikkelen van open standaarden. Tevens wordt het bevorderen van de implementatie en het gebruik van de open standaarden tot de doelstelling gerekend.

Betrokken personen bij de oprichting van de Stichting OZIS: vlnr. G. Mulders (geestelijk vader OZIS), P. Wittop Koning (Microbais), R. Nederlof (PharmaPartners), A. Beckers (OmniHis), T. van Werkhoven (Promedico), J. Brouwers (EuroNed Systems) en O. Weier (TOREX-HISCOM), november 2002.