Einde OZIS Ketenzorg in zicht

jul 11, 2019
|
Ingezonden door: ozis
|
Categorie: General

Einde OZIS Ketenzorg, begin LSP Ketenzorg: bent u al begonnen met voorbereiden?

Het einde van OZIS Ketenzorg komt in zicht. Op 1 januari 2020 eindigt het gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg standaard die jarenlang de gegevensuitwisseling faciliteerde tussen zorgverleners die betrokken zijn bij de ketenzorg aan patiënten met een chronische aandoening. Daarmee wordt ook de technische ondersteuning door leveranciers van de standaard beëindigd. Maar hiermee houdt de gegevensuitwisseling binnen ketenzorg niet op: LSP Ketenzorg biedt een alternatief. 

Voorsorterend op 1 januari 2020 werken de leveranciers van huisartsinformatiesystemen (HIS) en ketenzorginformatiesystemen (KIS) hard aan het inbouwen van de LSP Ketenzorgmodule in hun applicaties. Alle HIS- en KIS-leveranciers ondertekenden hiertoe een overeenkomst. Ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onderneemt actie: ZN stelt in elk geval de komende drie jaar een jaarlijkse tegemoetkoming in de structurele onderhoudskosten van 100 euro beschikbaar voor huisartsennormpraktijken die aansluiten op de LSP Ketenzorgomgeving. Daarnaast ontvangen zorggroepen een tegemoetkoming van 45 euro per aangesloten huisartsennormpraktijk.

Voorbereiden
Op alle fronten zijn de voorbereidingen op 1 januari 2020 dus in volle gang. Maar ook het zorgveld moet aan de slag. Huisartsenpraktijken en zorggroepen kunnen de continuïteit van gegevensuitwisseling binnen ketenzorg waarborgen door op tijd te beginnen met de voorbereidingen op de aansluiting op LSP Ketenzorg. Wat moet er allemaal gebeuren? Wie doet wat? Is er een Plan van Aanpak? Om de aansluiting op LSP Ketenzorg technisch te realiseren, stelt VZVZ een template voor een Plan van Aanpak beschikbaar. Ook werkt VZVZ op dit moment aan een ‘digitale implementatietool’ voor LSP Ketenzorg.

Flexibel met bouwstenen
VZVZ biedt de zorggroepen met LSP Ketenzorg een systeem dat de continuïteit van gegevensuitwisseling op korte en lange termijn waarborgt. Voor nu wordt minimaal de bestaande functionaliteit die zorggroepen gebruiken met OZIS Ketenzorg, ondersteund: Diabetes, CVRM, Astma, COPD en Ouderenzorg. Maar dankzij de flexibele bouwstenensystematiek achter LSP Ketenzorg zullen nieuw te ontwikkelen functionaliteiten op termijn aanzienlijk sneller kunnen worden geïmplementeerd. Een belangrijk winstpunt voor leveranciers, zorggroepen, betrokken zorgverleners en vooral patiënten met een chronische aandoening.

HIS- en KIS-leveranciers
De eerste HIS- en KIS-leveranciers hebben inmiddels het kwalificatieproces bij Nictiz succesvol afgerond en zijn nu bezig met de afronding van het acceptatieproces bij VZVZ.  Daarna kunnen de huisartsinformatiesystemen OmniHIS en Tetra Bricks Huisarts en het ketenzorginformatiesysteem Caresharing LSP Ketenzorg, versie 1.0.2, uitrollen in de praktijk. Ook andere leveranciers zullen het kwalificatie- en acceptatietraject voor LSP Ketenzorg versie 1.0.2. ingaan met hun systemen. Dat gaat om de HIS’en van CGM (CGM Huisarts, CGM Apotheekhoudende Huisarts en CGM WebHIS Zorgdossier), MicroHIS, PharmaPartners en Promedico en om de KIS’en van VitalHealth, PortaVita, Promedico (Care2U) en ChipSoft.

Koploperfase
De bouwstenensystematiek achter LSP Ketenzorg is in pilots in 2018 tot tevredenheid van de deelnemende leveranciers en zorggroepen beproefd. Aansluitend op de pilots startte in 2019 de koploperfase, waarin de eerste regio’s LSP Ketenzorg in productie nemen: West-Friesland en Ridderkerk. Inmiddels melden meer regio’s zich aan om deel te nemen aan de koploperfase, waarin zorggroepen intensieve ondersteuning krijgen van VZVZ bij de implementatie en ingebruikname van LSP Ketenzorg. VZVZ keert ook de tegemoetkomingen uit, die ZN beschikbaar stelt aan huisartsenpraktijken die met hun HIS aansluiten op LSP Ketenzorg.