Samenwerkingsverband

Stichting OZIS is een samenwerkingsverband dat open staat voor de volgende partijen:

  • Leveranciers van informatiesystemen in de zorg

  • Zorgorganisaties die informatiesystemen voor eigen gebruik ontwikkelen

  • Overige belanghebbenden, bijvoorbeeld organisaties van zorgaanbieders

Bestuur

Het bestuur van Stichting OZIS bestaat uit vijf leden:

  • Vacant, voorzitter

  • Dhr. T.J.M. (Theo) Peters, secretaris en penningmeester

  • Mw. D.C. (Dorinda) van Oosten

  • Dhr. C. (Casper) Tombrock

  • Dhr. O.W. (Onno) Weier

Technische Commissie

De Technische Commissie bestaat uit productverantwoordelijke en technische medewerkers van alle samenwerkende partijen, maximaal twee personen per organisatie. De Technische Commissie komt plenair drie keer per jaar bijeen en werkt op basis van een procedure voor de ontwikkeling en het beheer van OZIS implementatiestandaard(en). De Technische Commissie beheert de volgende stanndaard inclusief varianten:

  • Ketenzorg standaard (coördinator Dave van Dijk)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting OZIS adviseert het bestuur over het beleid en nieuwe benoemingen van leden van het bestuur. De Raad bestaat uit maximaal zes leden, die aangewezen worden door de leveranciers van informatiesystemen die Stichting OZIS hebben opgericht. In een aantal gevallen zijn de leden vertegenwoordigers van de gebruikersorganisaties van de betreffende leveranciers. De Raad vergadert een keer per jaar.

Bureau

Het bureau van Stichting OZIS bestaat uit een manager (Ebo Aling) en secretariaat. De manager ondersteunt het bestuur door de voorbereiding en de uitvoering van de jaarplannen en de voorbereiding en vervolgacties van de bestuursvergaderingen. Hij treedt op als neutraal voorzitter van de Technische Commissie en is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.

Content for the First Block