Samenwerkingsverband

Stichting OZIS is een samenwerkingsverband dat open staat voor de volgende partijen:

  • Leveranciers van informatiesystemen in de zorg
  • Zorgorganisaties die informatiesystemen voor eigen gebruik ontwikkelen
  • Overige belanghebbenden, bijvoorbeeld organisaties van zorgaanbieders

Bestuur

Het bestuur van Stichting OZIS bestaat uit vijf leden:

  • Dhr. T.J.M. (Theo) Peters (namens CGM Nederland), voorzitter en penningmeester
  • Mw. S.A.A. (Suzanne) Van Aarle (namens PharmaPartners)
  • Dhr. C. (Casper) Tombrock (namens OmniHis)
  • Dhr. O.W. (Onno) Weier (namens Dedalus)
  • Dhr. M.C.W. (Martin) Pruijsers (namens Promedico)

Technische Commissie

De Technische Commissie bestaat uit productverantwoordelijke en technische medewerkers van alle samenwerkende partijen, maximaal twee personen per organisatie. De Technische Commissie komt plenair drie keer per jaar bijeen en werkt op basis van een procedure voor de ontwikkeling en het beheer van OZIS implementatiestandaard(en). De Technische Commissie beheert de volgende stanndaard inclusief varianten:

  • Ketenzorg standaard

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting OZIS adviseert het bestuur over het beleid en nieuwe benoemingen van leden van het bestuur. De Raad bestaat uit maximaal zes leden, die aangewezen worden door de leveranciers van informatiesystemen die Stichting OZIS hebben opgericht. In een aantal gevallen waren de leden vertegenwoordigers van de gebruikersorganisaties van de betreffende leveranciers. De Raad vergadert minimaal één keer per jaar.

Manager

Stichting OZIS wordt ondersteunt door een manager. Deze rol wordt sinds 2009 ingevuld door Ebo Aling. Als manager van stichting OZIS ondersteunt hij het bestuur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De manager ondersteunt het bestuur door de voorbereiding en de uitvoering van de jaarplannen en de voorbereiding en vervolgacties van de bestuursvergaderingen. Hij treedt op als neutraal voorzitter van de Technische Commissie en is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.