De Stichting OZIS implementeert communicatie van gegevens op basis van bestaande (technische) standaarden. In de Technische Commissie van de Stichting worden implementatieafspraken gemaakt, binnen de aangeboden standaarden. Mocht echter bij het dagelijks en voortschrijdend gebruik de behoefte bestaan die standaarden aan te passen, dan zal de Stichting namens de aangesloten partijen met de beherende organisatie samenwerken ter verbetering van deze standaard. Voorbeelden van standaardisatie-organisaties zijn:

  • Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)

OZIS-standaarden zijn beschrijvingen van de communicatiestandaard. De betrokken leveranciers hebben eerst de standaard in overleg vastgesteld. Zodoende is er maximale zekerheid dat de standaard in de praktijk zal werken. Vervolgens is de standaard in de diverse systemen van leveranciers ingebouwd en getest. Na proefimplementaties en tests in regio’s wordt de standaard vrijgegeven. Dit betekent dat de leveranciers in staat zijn de software voor communicatie te leveren. Zorgaanbieders kunnen contact opnemen met hun leverancier(s) om hierover afspraken te maken.

Op de volgende pagina nadere documentatie te vinden van de door Stichting OZIS ontwikkelde en beheerde implementatiestandaard voor de ketenzorg.