Augustus 2023

De OZIS Ketenzorg standaard, sinds 2008 toegepast door leveranciers van ketenzorg- en huisarts-informatiesystemen, is aan het eind van haar levensduur en wordt tevens steeds minder door zorggroepen gebruikt. In de afgelopen jaren zijn steeds meer zorggroepen overgegaan naar een andere manier van gegevensuitwisseling. Zo is er de introductie van een Ketenzorg berichtenstandaard op basis van HL7 en veel zorggroepen zijn overgegaan naar een andere manier van gegevensuitwisseling (extractie) met de huisartseninformatiesystemen. Het gebruik van de OZIS Ketenzorg standaard is afgenomen naar 28 zorggroepen van de ongeveer 100 zorggroepen in totaal. De verwachting is dat dit aantal geleidelijk aan verder zal afnemen.

Het bestuur van Stichting OZIS heeft daarom besloten om te stoppen met het onderhoud en beheer van de standaard per 31 december 2023. Dit besluit is afgestemd met alle leveranciers die nog gebruik maken van de OZIS Ketenzorg standaard. De klanten van deze leveranciers, de zorggroepen en huisartsenpraktijken wordt de tijd gegeven om (eventueel) naar een andere manier van gegevensuitwisseling over te stappen.

Het bestuur van Stichting OZIS heeft besloten om:

  • de lopende Gebruiksovereenkomsten van de OZIS Ketenzorg standaard per 31 december 2023 te beëindigen;
  • het onderhoud en beheer door Stichting OZIS op de standaard per 31 december 2023 te stoppen;
  • de op Edifact gebaseerde standaard (de OZIS Ketenzorg implementatiehandleiding) per 1-1-2024 vrij te geven aan de markt.

Continuïteit van zorg waarborgen

Stichting OZIS realiseert zich dat het beëindigen van het gebruik van de OZIS Ketenzorg standaard wellicht niet in alle situaties mogelijk is. Het blijven toepassen van de op Edifact gebaseerde OZIS Ketenzorg berichten na 2023 wordt daarom door Stichting OZIS niet als een schendig van het gebruiksrecht gezien. Wel wordt het onderhoud en beheer van de standaard door Stichting OZIS gestopt. De op Edifact gebaseerde standaard (de OZIS Ketenzorg implementatiehandleiding) wordt vrij gegeven aan de markt en kan vanaf 1-1-2024 vrij worden gebruikt. Hierdoor verwachten wij dat de continuïteit van de zorg niet in het geding komt.

Ook einde Stichting OZIS

Per 1-1-2024 zal ook Stichting OZIS ophouden te bestaan. De Stichting heeft dan 22 jaar bestaan en een bijdrage geleverd aan het verbeteren van gestructureerde digitale gegevensuitwisseling in de zorg, door de standaarden Dienstwaarneming Apotheken, Dienstwaarneming Huisartsen en OZIS Ketenzorg te hebben geleverd. Deze eerste twee standaarden zijn in 2014 volledig gestopt en overgenomen door de op HL7 gebaseerd Aorta-berichtenstandaarden. Stichting OZIS raadt alle zorggroepen die gebruik maken van OZIS Ketenzorgberichten aan om contact op te nemen met hun leverancier(s) van ketenzorg informatie- en huisarts-informatiesystemen om te informeren naar de situatie vanaf 1-1-2024.