Samenwerkende partijen

Stichting OZIS kent drie soorten samenwerkingsrelaties, namelijk Gebruiker, Eindgebruiker en Belanghebbende. Voor elk soort samenwerkingsrelatie is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Iedere partij die kan instemmen met de samenwerkingsovereenkomst is zonder voorafgaande goedkeuring welkom. Op dit moment heeft Stichting OZIS een samenwerkingsrelatie met de hierna genoemde partijen.

OZIS Gebruikers

Dit zijn organisaties, die de OZIS-implementatiestandaard voor de ketenzorg hebben toegepast in hun informatiesysteem dat zij commercieel op de markt brengen. Het gaat hier om de volgende organisaties:

* tevens oprichter van Stichting OZIS en vertegenwoordigd in het bestuur

Gebruikers nemen deel aan de Technische Commissie. Ze betalen een eenmalige vergoeding  voor het verkrijgen van de OZIS-implementatiehandleiding(en) en een jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud van de handleiding(en) / de informatiestandaard.

OZIS Eindgebruikers

Organisaties die uitsluitend voor eigen gebruik de OZIS-implementatiestandaard voor de ketenzorg  in hun systemen willen inbouwen kunnen een Eindgebruiksovereenkomst met stichting OZIS sluiten. Dit is van toepassing op systemen die niet commercieel op de markt worden gebracht.

Organisaties met een Eindgebruiksovereenkomst nemen deel aan de Technische Commissie. Zij betalen per standaard een eenmalige vergoeding voor het verkrijgen van de OZIS-implementatiehandleiding(en) en een jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud van de handleiding(en). Deze vergoedingen zijn substantieel lager dan de bijdrage die Gebruikers betalen.

OZIS Belanghebbenden

Belanghebbenden zijn organisaties die een belang hebben bij de ontwikkeling en de toepassing van de OZIS-standaarden. Hierbij kan gedacht worden aan organisaties van zorgverleners op regionaal of landelijk niveau, wetenschappelijke verenigingen, e.d. Belanghebbenden nemen deel aan de Technische Commissie en krijgen kosteloos de beschikking krijgen over de OZIS-implementatiehandleiding(en).

Organisaties met de status van Belanghebbende zijn:

  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)