Stichting OZIS wordt gefinancierd met bijdragen van de deelnemende partijen.

De begroting van de Stichting bedraagt in 2021 bijna 35.000,- euro.

De kosten worden grotendeels bepaald door de kosten van het management, de website, vergaderingen, adviezen, externe communicatie en administratie. De deelnemende partijen brengen hun inspanningen ten behoeve van de Stichting, zoals deelname aan de vergaderingen van het bestuur en van de Technische Commissie niet in rekening. Voor specifieke projecten kan een aparte financiering van toepassing zijn.

De kosten op de reguliere begroting worden bestreden door:

  • eenmalige en jaarlijkse betalingen door de aangesloten leveranciers van informatiesystemen
  • voorzover dit niet voldoende is om de begroting sluitend te maken een aanvullende betaling door de oprichtende OZIS-leveranciers, volgens een overeengekomen verdeelsleutel op basis van marktaandelen.