Einde onderhoud en beheer OZIS Ketenzorg standaard per 31-12-2023

Het bestuur van Stichting OZIS heeft besloten om te stoppen met het onderhoud en beheer van de standaard per 31 december 2023. Dit besluit is afgestemd met alle leveranciers die nog gebruik maken van de OZIS Ketenzorg standaard. Zie https://www.ozis.nl/einde-onderhoud-en-beheer-ozis-ketenzorg-standaard-per-31-12-2023/

Opt-in onder voorwaarden niet nodig

Feitenrelaas HEC: Opt-in onder voorwaarden niet nodig

Het Expertise Centrum (HEC) heeft in opdracht van het bestuur van stichting OZIS een feitenrelaas opgesteld over toestemming patiënt en OZIS-implementaties.

Eindrapport HEC Feitenrelaas Opt-in OZIS

Doel van het feitenrelaas is om duidelijkheid aan de gebruikers van OZIS-communicatie te geven over het informeren van patiënten. U treft de samenvatting en conclusies van het eindrapport feitenrelaas hieronder aan samen met de antwoorden op een aantal onderzoeksvragen.

Antwoorden onderzoeksvragen

Algemene conclusie feitenrelaas

In de situatie van huisartsenposten en apothekersgroepen wordt opt-in niet nodig geacht. Er moet dan wel aan de voorwaarden voldaan worden dat verzekerd is dat alleen leden van de waarneemgroep toegang hebben tot de CPI/verwijsindex om gegevens te plaatsten en dat waarnemende huisartsen / apotheken enkel toegang hebben als ze tot de waarneemgroep behoren en enkel op het moment dat zij daadwerkelijk waarnemen of medicatie verstrekken.

Standpunt bestuur stichting OZIS

Het bestuur van stichting OZIS heeft de conclusies van het feitenrelaas over de situatie van het informeren van patiënten en OZIS-implementaties overgenomen.

Opschonen OZIS-index niet nodig

De uitkomst van het feitenrelaas betekent tevens dat een OZIS-patiënten index niet hoeft te worden opgeschoond. M.a.w. de centrale patiënten indexen (CPI) van OZIS-servers hoeven per 1-1-2013 niet te worden opgeschoond.

OZIS-standaarden uitfaseren

De uitkomst van het feitenrelaas heeft geen gevolgen voor het bestaande OZIS beleid om de OZIS-standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen uit te faseren.

Vanaf 2011 worden de standaarden Dienstwaarneming Apotheken en – Huisartsen alleen nog onderhouden. In 2012/2013 wordt gestart met de overgang van deze standaarden naar de Aorta-berichtstandaard. De ICT-leveranciers zetten hun ontwikkelcapaciteit daarom in voor Aorta-communicatieberichten en niet meer voor de OZIS-berichten Dienstwaarneming Apotheken en – Huisartsen.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de manager van de Stichting, de heer E.A. Aling.

Stichting OZIS
m: ealing@ozis.nl