Stichting OZIS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en bedrijfsinformatie zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting OZIS respecteert uw privacy en draagt zorg voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke en bedrijfsinformatie en gegevens die u met ons deelt.

Persoonsgegevens en bedrijfsinformatie die wij verwerken
Stichting OZIS verwerkt uw persoonsgegevens en bedrijfsinformatie doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens en bedrijfsinformatie die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam vertegenwoordigende medewerker
– Functie
– Telefoonnummer
– E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting OZIS verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel waarom wij uw persoonsgegevens en bedrijfsinformatie verwerken
Stichting OZIS verwerkt uw persoonsgegevens en bedrijfsinformatie voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens en bedrijfsinformatie bewaren
Stichting OZIS bewaart uw persoonsgegevens en bedrijfsinformatie niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens en bedrijfsinformatie met derden
Stichting OZIS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uw organisatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Stichting OZIS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens door Stichting OZIS.

Klachten
Stichting OZIS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij (persoons)gegevens beveiligen
Stichting OZIS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via ealing@ozis.nl