STICHTING OZIS

Samenwerkingsverband van leveranciers van informatiesystemen

De Stichting OZIS is een samenwerkingsverband van leveranciers van informatiesystemen, die het doel hebben de OZIS-implementatiestandaarden in te bouwen in het informatiesysteem dat zij op de markt brengen. Het gaat hier om doelmatige en vertrouwelijke uitwisseling van gegevens binnen de zorgsector. De Stichting OZIS is van mening dat zowel de patiënt als de zorgverlener gebaat is bij efficiency, snelheid, betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en kosteneffectiviteit.

Informatie standaard

Stichting OZIS is licentiehouder en beheerder van de standaard voor de ketenzorg. Deze standaard kent vier varianten, Diabetes, COPD/Astma, CVRM en Ouderenzorg.

Ketenzorg standaard

Einde onderhoud en beheer OZIS Ketenzorg standaard per 31-12-2023

Het bestuur van Stichting OZIS heeft besloten om te stoppen met het onderhoud en beheer van de standaard per 31 december 2023. Dit besluit is afgestemd met alle leveranciers die nog gebruik maken van de OZIS Ketenzorg standaard. Zie https://www.ozis.nl/einde-onderhoud-en-beheer-ozis-ketenzorg-standaard-per-31-12-2023/

De OZIS-standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen zijn gestopt

De licenties voor de dienstwaarneem standaarden zijn per 1 juli 2014 ingetrokken.

De OZIS Ketenzorg-standaard blijft beschikbaar.

In november 2012 is in het LSP-convenant afgesproken dat de OZIS-standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen worden gemigreerd naar de Aorta-standaarden Medicatiegegevens en Huisartswaarneemgegevens.

In het LSP-convenant is afgesproken dat stichting OZIS de licentie-overeenkomsten van de OZIS-standaard Dienstwaarneming Apotheken ten behoeve van dienstwaarneming apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen ten behoeve van de dienstwaarneming huisartsen op 1 juli 2014 beëindigd. De convenantpartijen hebben vastgesteld dat de Zorginfrastructuur voldoende functionaliteit biedt om de OZIS berichten te vervangen. De Zorginfrastructuur wordt derhalve als volwaardig opvolger van de OZIS dienstwaarneem standaarden beschouwd, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd kan worden.

Stichting OZIS heeft, nu alle convenantpartijen daartoe hebben opgeroepen, de licentieovereenkomsten van deze OZIS-standaarden per 1 juli 2014 beëindigd. Verder is in het bestuurlijk LSP-convenantoverleg besloten dat de leveranciers de functionaliteit nog 6 maanden – tot uiterlijk 1 januari 2015 – zullen blijven ondersteunen om zo de klanten voldoende tijd te geven om het LSP te gaan gebruiken en OZIS uit te faseren.

Inmiddels zijn de OZIS-omgevingen voor dienstwaarneming apotheken en dienstwaarneming huisartsen uit bedrijf genomen.